Mất giấy phép đăng kí kinh doanh

Gi?y ph?p???ng k? kinh doanh?l? m?t d?ng v?n b?n ph?p quy ??m nh?n vai tr? quan tr?ng trong vi?c th?nh l?p v? ho?t ??ng kinh doanh c?a m?t doanh nghi?p.??N??ghi nh?n ng?y ??ng k? kinh doanh l?n ??u v? l? c?n c? x?c th?c n?ng l?c ph?p l? cho m?t doanh nghi?p. N?u doanh nghi?p l?m m?t gi?p ph?p???ng k? kinh doanh th? s? h?t s?c nguy hi?m n?u nh? kh?ng s?m khai b?o ?? xin c?p l?i. Sau ??y LacViet xin cung c?p cho b?n 1 s? ph??ng ph?p, th? t?c ?? xin c?p l?i gi?y ph?p kinh doanh.

cap lai giay phep dang ki kinh doanh, mat giay phep dang ki kinh doanh

C?c c?ng vi?c ph?i l?m sau khi m?t gi?y ??ng k? kinh doanh

- Ph?i khai b?o v?i c? quan c?ng an n?i m?t Gi?y ch?ng nh?n ??ng k? kinh doanh, Ph?ng ??ng k? kinh doanh n?i doanh nghi?p ?? ??ng k? kinh doanh v? th?ng b?o tr?n ph??ng ti?n th?ng tin ??i ch?ng 3 l?n li?n ti?p.

-?Sau 30 ng?y, k? t? ng?y th?ng b?o, n?u doanh nghi?p kh?ng t?m ???c Gi?y ch?ng nh?n ??ng k? kinh doanh ?? m?t th? ?? ngh? Ph?ng ??ng k? kinh doanh n?i ?? c?p Gi?y ch?ng nh?n ??ng k? kinh doanh cho doanh nghi?p c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n ??ng k? kinh doanh. H? s? ?? ngh? c?p l?i g?m:

? ? + Gi?y ?? ngh? c?p l?i Gi?y ch?ng nh?n ??ng k? kinh doanh;

? ? + X?c nh?n c?a c? quan c?ng an v? vi?c khai b?o m?t Gi?y ch?ng nh?n ??ng k? kinh doanh c?a doanh nghi?p;

? ? + Gi?y t? c?a c? quan b?o, ??i v? vi?c nh?n ??ng th?ng b?o m?t Gi?y ch?ng nh?n ??ng k? kinh doanh ho?c t? b?o ?? ??ng th?ng b?o n?y.

?? bi?t th?m th?ng tin chi ti?t, Qu? kh?ch c? th? li?n h? v?i ch?ng t?i ?? ???c t? v?n t?n t?nh v? chu ??o nh?t.

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT

Địa chỉ : Phòng 611, Tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 - Hotline: Ms Mai 0963.372.739/Mr.Phước094.6143.746

Bài viết liên quan

Bài viết

Hotline: 094.614.3746

Tư vấn: 04 6325 9136